ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Belgian Malinois

سگ مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois)

سگ مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois) ۱۳۹۵/۱۱/۳ 3:54:40 PM

معمولاً بدن سگ مالینوای بلژیکی (Belgian Malinois) را به یک مربع تشبیه می‌کنند. چراکه از زاویه کنار زمانی که پاها جفت باشند به این شکل دیده می‌شود. بسیار باهوش، فرمانبردار و مراقب است، با غریزه حفظ قلمرو و دفاعی بسیار خوب.

عناوین اصلی