• (Congo hemorrhagic fever (CCHF

    بیماری تب کریمه کنگو CCHF

    تب کریمه کنگو

    بیماری تب کریمه- کنگو، یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام می‌باشد که توسط ویروسی از خانواده Virus Nairo و از طریق گزش کنه از دام آلوده به انسان و یا مستقیماً از انسان به انسان منتقل می‌شود.

عناوین اصلی