• سگ بیگل (Beagle)

    سگ بیگل

    بیگل سگی آرام، شیرین و سرزنده است که همه را دوست دارد! یک موجود کوچولوی خوشحال است. اجتماعی، شجاع و باهوش. خونسرد و پرمحبت. رابطه‌اش با کودکان و سایر سگها عالی است

عناوین اصلی