ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

هچ

اهمیت دسترسی فوری جوجه های یک روزه به آب و خوراک

اهمیت دسترسی فوری جوجه های یک روزه به آب و خوراک ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 11:52:02 AM

این که چه تدبیری باید به کار گرفت تا جوجه‌های یکروزه‌ای که از هچری تا مرغداری باید مدتی دراز در راه باشند، دسترسی به خوراک داشته باشند یکی از مسایل مورد توجه کارشناسان صنعت مرغداری است.

ستر و هچر در جوجه کشی

ستر و هچر در جوجه کشی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ 9:55:14 AM

در تمامی طول دوره جوجه‌کشی از تخم‌های نطفه‌دار پرندگان، جوجه‌کشی طبیعی و مصنوعی (ماشین جوجه‌کشی) 2 مرحله مختلف وجود دارد به نام ستر (setter) و هچر (hatcher)

عناوین اصلی