ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند فشندی

گوسفند فشندی ۱۳۹۵/۹/۱۴ 11:49:56 AM

گوسفند فشندی گوسفندی است با جثه متوسط که در رنگ‌های کرم، قهوه‌ای سیر، قهوه‌ای روشن و قرمز روشن ‌دیده می‌شود و معمولاً چهار قلم، زیر شکم و سر حیوان رنگ تیره‌‌تری دارند.

عناوین اصلی