• گوسفند تالشی

    قوچ تالشی

    منشاء گوسفند تالشی منطقه تالش گیلان بوده و از جنوب تالش تا آستارا و ارتفاعات حیران و دهات کوهستانی این منطقه پراکنده هستند.

عناوین اصلی