ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Siberian Husky

سگ سیبرین هاسکی (Siberian Husky)

سگ سیبرین هاسکی (Siberian Husky) ۱۳۹۵/۹/۳ 10:17:24 AM

سگ سیبرین هاسکی (Siberian Husky) قدرتمند و کاری می‌باشد. در همه رنگها از سیاه یکدست تا سفید یافت می‌شود.

عناوین اصلی