ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

DIGITAL DERMATITIS

درماتیت انگشتی در گاو‌های شیری

درماتیت انگشتی در گاو‌های شیری ۱۳۹۵/۹/۱ 10:03:23 AM

درماتیت انگشتی (DIGITAL DERMATITIS) به علت اینکه بروز جمعیتی بالایی دارد و نیز به علت داشتن الگوی اپیدمیولوژیکی خاص، سالهاست که به عنوان یکی از عوامل مهم لنگش در میان دامپروری‌های کشور مطرح می‌باشد.

عناوین اصلی