ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند فراهانی

گوسفند فراهانی ۱۳۹۵/۸/۲۳ 9:22:51 AM

گوسفندان نژاد فراهانی دارای سر و گوش کوچک و هر دو جنس فاقد شاخ می‌باشند. قالی‌های بافته شده از پشم این نژاد بدلیل مرغوبیت الیاف آن معروفیت زیادی در سطح کشور و حتی جهان دارد.

عناوین اصلی