ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گوسفند شال

گوسفند شال

گوسفند شال ۱۳۹۵/۸/۲۹ 9:22:43 AM

گوسفند شال یکی از بهترین گوسفندان گوشتی ایران است که از استعدادهای سرعت رشد و افزایش وزن روزانه کافی برخوردار است. هدف اصلی از نگهداری گوسفند نژاد شال تولید گوشت با کیفیت عالی است.

عناوین اصلی