• سیکلید کله شیری (Lionhead Cichlid)

    سیکلید کله شیری

    زیستگاه سیکلید کله شیری (Lionhead Cichlid) رودخانه‌های پرتلاطم زئیر در قاره‌ی آفریقا است. علت نامگذاری این ماهی زائده غده مانند بر روی سر ماهی است.

عناوین اصلی