ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

baytril

نیروی نوینی از بایر بر علیه باکتری ها و مایکوپلاسماها

بای تریل

بای تریل ۱۳۹۵/۸/۱۲ 9:48:54 AM

بای‌تریل یک داروی ضدعفونت است که بخش تحقیقات بایر اختصاصاً برای مصارف دامپزشکی ساخته است.

عناوین اصلی