ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند کردی خراسان

گوسفند کردی خراسان ۱۳۹۵/۸/۱۰ 10:09:27 AM

گوسفند کردی خراسانی گونه‌ای از نژاد آواسی فلسطینی می‌باشد که در طبقه‌بندی گوسفندان ایرانی، جزء نژادهای بدن رنگین، دنبه‌دار، جثه متوسط طبقه‌بندی شده است.

عناوین اصلی