• سگها پرستاران کودکان مبتلا به صرع

    برخی از سگها می‌توانند حملات تشنجی (صرع) کودکان مبتلا را پیش‌بینی کنند. این سگها علاوه بر پیش‌بینی حملات می‌توانند کودکان را از آسیب‌های هنگام حمله مثل افتادن حفظ کنند.

  • آشنایی با بیماری های عصبی در سگ ها

    بیماری عصبی در سگ

    عوامل بسیاری می‌تواند دستگاه عصبی سگ را درگیر سازد. دستگاه عصبی شامل مغز، نخاع و اعصاب محیطی می‌باشد.عفونت‌های باکتریایی می‌تواند باعث التهاب غشاء مغز و نخاع شود که مننژیت نامیده می‌شود.

عناوین اصلی