ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Akbash

سگ نژاد آکباش (Akbash)

سگ نژاد آکباش (Akbash) ۱۳۹۵/۷/۲۷ 2:30:40 PM

سگ نژاد آکباش (Akbash) سگی سفید رنگ و نگهبان، مجهز شده به قدرت ذاتی در نگهبانی و عضلات قوی و نیرومند.

عناوین اصلی