ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Airedale Terrier

سگ آیردل تریر (Airedale Terrier)

سگ آیردل تریر (Airedale Terrier) ۱۳۹۵/۷/۲۲ 2:04:24 PM

سگ آیردل تریر (Airedale Terrier)، آیردل تریر از نوع تریرهای بزرگ به همراه پوشش زبر سیمی مانند ، دارای سر بلند صاف و سینه فراخ می باشد.

عناوین اصلی