ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

جوجه یکروزه

پی بردن به وضع میکروبایولوژی جوجه های یک‌روزه

پی بردن به وضع میکروبایولوژی جوجه های یک‌روزه ۱۳۹۸/۹/۲۳ 11:16:42 AM

پولت‌هایی که به مرغداری می‌رسند می‌باید از نظر سلامتی کاملاً مطمئن و بی‌نقص باشند. برای بررسی و مدیریت سلامت جوجه‌های یک‌روزه باید به نکاتی که در این نوشته آمده است توجه کنید.

اهمیت دسترسی فوری جوجه های یک روزه به آب و خوراک

اهمیت دسترسی فوری جوجه های یک روزه به آب و خوراک ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ 11:52:02 AM

این که چه تدبیری باید به کار گرفت تا جوجه‌های یکروزه‌ای که از هچری تا مرغداری باید مدتی دراز در راه باشند، دسترسی به خوراک داشته باشند یکی از مسایل مورد توجه کارشناسان صنعت مرغداری است.

عناوین اصلی