ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

رقم بندی

مدیریت پرورش ماهی در قفس

پرورش ماهی در قفس (بخش چهارم)

پرورش ماهی در قفس (بخش چهارم) ۱۳۹۵/۶/۱۸ 11:39:13 AM

مدیران مزارع پرورش ماهی، عهده‌دار بیشترین سود‌دهی مزرعه هستند، آنان باید ضمن کنترل هزینه، در جهت کاهش تلفات ماهی‌ها و بهبود رشد تلاش کنند.‌

عناوین اصلی