ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیماری های ماهی قزل آلای رنگین کمان

بیماری های ماهی قزل آلای رنگین کمان ۱۳۹۶/۳/۲ 11:07:22 AM

تولید قزل‌آلا بیشتر به صورت متراکم است، بیشتر ماهی‌های پرورشی در معرض استرس‌ها، که احتمال درگیر شدن با پاتوژن‌های خطرناک (ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچها یا انگل‌ها) و بیماری‌های محیطی یا تغذیه‌ای را افزایش می‌دهد.

تخم دهی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان

تخم دهی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان ۱۳۹۵/۶/۳۱ 4:43:07 PM

بارورشدن مولدین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در شرایط‌های متفاوت زیستی از جمله فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و کمیت و کیفیت آب در مزارع مختلف متغیر می‌باشد و معمولاً نرها زودتر از ماده‌ها بالغ می‌شوند.

عناوین اصلی