• مدیریت تغذیه ماهیان گرم آبی

  تغذیه کپور ماهی

  در این مقاله به بررسی عوامل مهمی که در تغذیه و پرورش ماهیان گرم‌آبی (کپور ماهیان) می‌پردازیم.

 • گونه های انگل داکتیلوژیروس در ماهی

  گونه‌های انگل داکتیلوژیروس

  انگل داکتیلوژیروس بومی کپورهای وحشی رودخانه آمور بوده و می‌تواند در ماهی Koi carp نیز زیست کند.

 • معرفی گونه های مختلف ماهی کپور

  ماهی کپور

  در میان کپور ماهیان می‌توان ۴ نوع آن را بر حسب قرار گرفتن فلس‌ها بر روی بدن از یکدیگر تشخیص داد: ۱)کپور فلس‌دار ۲) کپور آئینه‌ای ۳)کپور فلس یک ردیفی ۴) کپور چرمی یا برهنه، همچنین گونه‌های پرورش‌داده شده و رنگارنگ به نام کپور گلگون (کوی) معروفند.

 • تأمین نیازمندی های استخرهای پرورش ماهیان بازاری

  جهت تأمین موجودات زنده غذایی استخرهای پرورش ماهیان بازاری، لازم است مختصری به قواعد کلی زیست‌شناختی آب و تولید ماهی بپردازیم.

 • سازمان خواربار و کشاورزی FAO

  پرورش ماهی در آب های شیرین

  پرورش ماهیان آب شیرین ،ازدیرباز درنقاط مختلف جهان مرسوم بوده است. برای آشنایی علاقمندان و پرورش‌دهندگان ماهی با اصول پرورش ماهی درآب شیرین در رابطه با اهداف پرورش ماهی، چگونگی شروع کار و احداث استخرها و مدیریت عملیات پرورش و رسیدگی و نگهداری استخرهای پرورش بحث و بررسی شده‌است.

 • پرورش انواع کپور ماهی

  ماهی کپور پرورشی همه چیز خوار و به طور کلی کفزی خوارمی‌باشد. در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پلانکتونهای جانوری تغذیه می‌نمایند ولی به تدریج به تغذیه جانوران کفزی می‌پردازد غذای طبیعی این ماهی لارو حشرات، نرم تنان کفزی و در اواخرسال دوم پرورش (پائیز) مقداری غذای گیاهی نیز مصرف می‌نمایند.

عناوین اصلی