• معرفی آزمایش گاما انترفرون برای تشخیص سل گاوی

  معرفی آزمایش گاما انترفرون برای تشخیص سل گاوی

  سل بیماری عفونی و مزمنی است که در اثر باکتری مایکوباکتریوم حاصل می‌گردد. عامل سل گاوی مایکوباکتریوم‌های بوویس در انسان نیز ایجاد بیماری می‌کند.

 • اهمیت کنترل بیماری سل در گاو

  اهمیت کنترل بیماری سل در گاو

  کنترل و ریشه‌کنی سل گاوی که سرانجام موجب پیشگیری از سرایت بیماری به انسان می‌شود امکان‌پذیر است و شاهد این ادعا موفقیت‌هائی است که در این زمینه بعضی از کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا به آن دست یافتند.

 • بیماری سل گاوی (توبرکولوزیس)

  بیماری سل گاوی

  سل گاوی (Mycobacterium Tuberculosis) بیماری مزمن دام‌ها می‌باشد که در اثر باکتری مایکوباکتریوم بوویس ایجاد می‌شود و قرابت نزدیک با عامل سل انسان و پرندگان دارد.

 • سل گاوی و مقایسه بازرسی گوشت در ایران و دیگر کشورها

  سال‌های زیادی است که در کشور ایران با دام‌های راکتور مثبت و مشکوک سل گاوی، که ضایعات آشکاری ندارند، در کشتارگاه‌های دام به گونه‌ای رفتار می‌شود که با آنچه در کشورهای دیگر اجرا می‌شود، کاملاً متفاوت است.

عناوین اصلی