ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برنامه نوری در مرغداری

برنامه نوری در مرغداری ۱۳۹۶/۹/۱۴ 11:48:26 AM

برنامه نوری مناسب می‌تواند تاثیر بسیار بسزایی در رشد جوجه و کاهش بیماری‌ها داشته باشد. برنامه‌های خاموشی مختلفی برای نژادهای مختلف جوجه گوشتی توصیه شده است.

بررسی تکنیک ها و روش های نوردهی در مرغان مادر گوشتی

بررسی تکنیک ها و روش های نوردهی در مرغان مادر گوشتی ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ 11:49:10 PM

طیور اهلی، مانند مرغها و بوقلمونها به شدت، تحت تاثیر نور قرار دارند. این اثرات، در تنظیم چرخه تولیدمثلی سالانه و روزانه، بسیار مهم می‌باشند. پرندگان، دارای یک چرخه درونی هستند، که طول مدت آن حدود 24 ساعت است.

عناوین اصلی