• استفاده از تجهیزات روشنایی مناسب وکاهش هزینه برق

  استفاده از تجهیزات روشنایی مناسب وکاهش هزینه برق

  تحقیقات نشان داده‌اند که استفاده از نور مناسب و کنترل صحيح آن عاملی است که هم بطور مستقیم و هم با تاثیر بر سایر عوامل دخیل در رشد طیور، می‌تواند باعث افزایش محسوس راندمان رشد مناسب طیور گردد.

 • نکات تازه درباره نور سالن های مرغداری ها (بخش دوم)

  نکات تازه درباره نور سالن‌های مرغداری‌ها

  تاکنون پژوهش‌های اندکی درباره تأثیر نور ماوراءبنفش روی مرغ‌ها در سالن مرغداری انجام گرفته است. در ادامه مطالعات خانم شارلوت جیمز (James Charlotte) را در این زمینه می‌خوانیم.

 • برنامه نوری در مرغداری

  برنامه نوری در مرغداری

  برنامه نوری مناسب می‌تواند تاثیر بسیار بسزایی در رشد جوجه و کاهش بیماری‌ها داشته باشد. برنامه‌های خاموشی مختلفی برای نژادهای مختلف جوجه گوشتی توصیه شده است.

 • تاثیر محدودیت غذایی و برنامه نوری بر عملکرد جوجه های گوشتی

  بررسی نتایج برخی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که محدویت غذایی در ابتدای دوره پرورشی سبب بهبود عملکرد بعدی طیور می‌گردد، لیکن نظر همه محققین این چنین نمی‌باشد.

 • بررسی تکنیک ها و روش های نوردهی در مرغان مادر گوشتی

  طیور اهلی، مانند مرغها و بوقلمونها به شدت، تحت تاثیر نور قرار دارند. این اثرات، در تنظیم چرخه تولیدمثلی سالانه و روزانه، بسیار مهم می‌باشند. پرندگان، دارای یک چرخه درونی هستند، که طول مدت آن حدود 24 ساعت است.

عناوین اصلی