ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

درمان بیماری دهان آبکی

درمان بیماری دهان آبکی ۱۳۹۹/۱/۱۰ 3:05:23 PM

برای درمان بیماری دهان آبکی در مرحله اول بیماری تنقیه با صابون و آب ولرم حرکات روده را تحریک نموده، دفع موکونیوم و باکتری‌ها از بدن تسریع می‌گردد.

عناوین اصلی