ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تغذیه مناسب در مرغ عشق ها

 تغذیه مناسب در مرغ عشق ها ۱۳۹۵/۵/۱۸ 12:02:03 PM

ارزن یعنی مهمترین خوراک مرغ عشق، تنها در فصول معینی از سال در استرالیا وطن پرنده در دسترس می‌باشد. در هفته‌ها و ماه‌های دیگر پرنده از تخم خشک سایر گیاهان موجود تغذیه می‌نماید.

عناوین اصلی