ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ

اهمیت حمل و نقل جوجه و تخم مرغ ۱۳۹۵/۴/۲۴ 10:00:56 AM

حمل تخم مرغ های نطفه دار به جوجه کشی و انتقال جوجه ها از آن، مرحله بسیار حساسی است. حمل‌و‌نقل تخم‌مرغهای نطفه‌دار از مزارع مادر به جوجه‌کشی و انتقال جوجه‌های یک روزه به سالن‌های پرورش از جمله مواردی است که نتایج فنی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد‌داد.

عناوین اصلی