ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

آموزه‌های تجربی پرورش قناری

آماده نگه داشتن جفت قناری

آماده نگه داشتن جفت قناری ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ 2:55:27 PM

در دورانی که قناری‌ها جوجه دارن فقط دونه اصلی (کتان) با تخم کاهو میدم+ هفت تخم که هفته‌ای یک بار هست.

تشخیص نر یا ماده قناری

تشخیص نر یا ماده قناری ۱۳۹۶/۲/۲۵ 10:49:26 AM

خیلی عوامل و پارامترها می‌تواند در تشخیص درست جنست قناری نر و ماده ایجاد سردرگمی نماید. که باید همه اینها نیز لحاظ گردند. هر تشخیصی نیاز به داشتن اطلاعات کاملی دارد که بر مبنای آن می‌توانید در امر تشخیص مهارت کافی را کسب نمایید.

تولید سهره قناری

 تولید سهره قناری ۱۳۹۵/۵/۷ 11:05:48 AM

در این مقاله به یکی از روشهای تولید مثل سهره قناری اشاره می‌نماییم که امید است مورد توجه قرار گیرد. خواهشمند است که این مقاله را که حاوی انواع روش‌های جفت‌گیری و تولید‌مثل انواع قناری است دنبال نمایید.