• آسیت (تجمع آب) در جوجه های گوشتی در طول فصل زمستان

  آسیت ،تجمع آب، در جوجه‌های گوشتی در طول فصل زمستان

  آسیت وضعیتی در جوجه‌های گوشتی با سرعت رشد بالاست که مقدار زیادی مایع آسیتی در حفره بطنی تجمع می‌یابد. این مسئله یکی از نگرانی‌های عمده صنعت طیور در کل دنیاست.

 • کاهش آسیت با استفاده از برگ زیتون در جیره جوجه های گوشتی

  کاهش آسیت با استفاده از برگ زیتون

  رییس مؤسسه تحقیقات علوم دامی از ارائه راهکاری برای کاهش تلفات ناشی از بیماری «آسیت» در طیور خبر داد و گفت: در این روش با قرار دادن برگ زیتون در جیره غذایی جوجه گوشتی بیماری «آسیت» به میزان 6درصد کاهش یافته است.

 • بیماری های متابولیک در طیور

  بیماری آسیت یکی از متداول‌ترین عوارض متابولیکی در طیور است که بطور وسیع در گله‌های مرغ در همه دنیا دیده می‌شود. این بیماری اغلب در جوجه‌های گوشتی که دارای رشد سریع هستند گرفتاری‌های زیادی بوجود می‌آورد.

 • آسیت یا آب آوردگی شکم در مرغ های گوشتی

  آب آوردگی شکم یا آسیت وضعیتی است که برای مرغ‌های گوشتی که رشد سریع دارند پیش می آید و مایعات آسیت در حفره شکم آنها انباشته می شود.

عناوین اصلی