ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Lucca

لوکا (lucca)

سگ ۱۲ ساله نشان «شجاعت» گرفت

سگ ۱۲ ساله نشان «شجاعت» گرفت ۱۳۹۵/۱/۲۳ 8:07:12 PM

«لوکا» (Lucca) یک سگ نظامی ارتش امریکا که در عملیاتی در افغانستان دو پای خود را از دست داده نشان «صلیب ویکتوریا» گرفت.

عناوین اصلی