ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

جشن چینی

سلاخی سگ و گربه ها در جشن چینی ها

سلاخی سگ و گربه ها در جشن چینی ها ۱۳۹۵/۱/۱۷ 7:09:06 PM

این حیوانات زبان بسته از چند روز قبل در قفس نگهداری می‌شوند و پوستشان به صورت زنده یا مرده از تنشان جدا می‌شود و به صورت آویزان داخل روغن داغ سرخ شده تا حدود ۳۰۰ سگ و گربه برای هر روزبرای پذیرایی پخته شوند.

عناوین اصلی