ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سرطان

فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان

فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان ۱۳۹۸/۱/۱۰ 10:29:18 AM

محققین آمریکایی دریافته‌اند که ارتباطی منطقی میان فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان در انسان وجود دارد. به نظر می‌رسد تا محققین در حال یافتن ارتباطی منطقی میان رخداد برخی از انواع سرطان و فعالیت در مزارع پرورش طیور می‌یابند.

سرمنشاء سرطان کشف شد

سرمنشاء سرطان کشف شد ۱۳۹۲/۵/۲۶ 4:35:16 PM

ررسی چندمیلیون جهش کوچک در بیش از 7هزار بیمار سرطانی به کشف 21 الگوی ثابت از جهش‌های کروموزومی منجر شده که با بررسی آنها می‌توان از ظهور 30 سرطان شایع جلوگیری کرد.

عناوین اصلی