ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

پایان جنگ سگ ها در زنجان

پایان جنگ سگ ها در زنجان ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ 8:31:45 PM

مسابقات خونین و تلخ جنگ سگ ها با واکنش های تند مردم و عکس العمل مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط استان زنجان برچیده شد.

عناوین اصلی