ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

شرایط و الزامات بهداشتی و قانونی صادرات دام و طیور زنده (+جدول)

شرایط و الزامات بهداشتی و قانونی صادرات دام و طیور زنده (+جدول) ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 10:54:17 PM

صادرات دام و طیور از جمله راه های بهبود درآمد کشاورزان و ارزآوری برای کشور است. از جمله شرایط عمومی صادرات هرگونه دام و طیور در کشور دریافت مجوزها و موافقت‌نامه‌های لازم از نهادهای ذیربط، دریافت تأییدیه سازمان دامپزشکی و... است. در این یادداشت به شرایط بهداشتی و دستورالعمل‌ها جهت صادرات دام و طیور پرداخته شده است.

عناوین اصلی