• عواقب تغذیه بیش از حد مرغ های مادر

  تغذیه بیش از حد مرغ مادر

  این مقاله مسائل مؤثر بر روند تولیدمثل مرغ‌های سنگین وزن را مورد بررسی قرار می‌دهد. به خوبی مشخص شده است که اگر مرغ‌های مادر گوشتی این فرصت را داشته باشند که به میزان مورد دلخواه خود غذا صرف نمایند میزان تولید تخم مرغ بسیار پایین خواهد بود.

 • نکات ضروری در پرواربندی گوسفند و گاو

  پرواربندی گوسفند و گاو

  در پرواربندی گوسفند و گاو نکات مدیریتی بسیاری از جمله؛ تغذیه، واکسن و بیماری‌ها و... باید مورد توجه قرار گیرد و عدم توجه به این موارد باعث شکست پروژه خواهد بود.

 • روش های پرورش گوسفند (بخش دوم)

  پرورش گوسفند

  در این بخش به روش‌های چرای گوسفند در مزارع و پرواربندی می‌پردازیم.

 • ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله

  ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله

  ظرفیت هر واحد پرواربندی گوساله جدیدالتأسیس، نباید در هر دوره از ۵۰ رأس کمتر و از ۱۰۰۰ رأس بیشتر باشد.

عناوین اصلی