• واکسن POLIMOUN AE+Pox علیه آبله و انسفالومیلیت پرندگان

    واکسن POLIMOUN AE+Pox علیه آبله و انسفالومیلیت پرندگان

    واکسن POLIMOUN AE+Pox علیه آبله و انسفالومیلیت پرندگان که ایمنی بسیار مناسبی را علیه هر دوی این بیماری‌ها در طیور ایجاد می‌کند.

  • بیماری آبله طیور (Avian Pox)

    بیماری آبله طیور Avian Pox

    بیماری آبله طیور (Avipoxvirus) یک عفونت ویروسی در طیور و پرندگان است که سرعت انتشار آهسته‌ای دارد و از سالیان قبل وجود داشته ولی سبب مرگ ومیر چندانی نمی‌شود، مگر آنکه دستگاه تنفسی با عوامل دیگری درگیر شود.

  • واکسن آبله بزی و گوسفندی TC

    واکسن آبله بزی و گوسفندی TC

    واکسن آبله بزی و گوسفندی TC جهت ایمن‌سازی فعال علیه بیماری آبله در دام (گوسفند و بز) مصرف می‌شود.

  • بیماری آبله در دام (بخش اول)

    آبله در دام

    آبله بیماریهای ویروسی حاد هستند که بسیاری از حیوانات از قبیل انسان و پرندگان (به غیر از سگ‌سانان) را آلوده می‌کنند. به طور مشخص ضایعات در پوست و مخاطات پراکنده هستند.

  • بیماری آبله در اسب

    آبله اسب قابل سرایت به انسان و گاو می‌باشد. عامل آبله اسب ظاهراً همان ویروس آبله گاو است و به آبله انسان نزدیک است.

عناوین اصلی