ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

مطالعه مقاومت دارویی سالمونلاهای جداسازی شده از تخم مرغ های بومی شهرستان فسا (بخش اول)

مطالعه مقاومت دارویی سالمونلاهای جداسازی شده از تخم مرغ های بومی شهرستان فسا (بخش اول) ۱۳۹۵/۱۲/۹ 9:41:04 AM

سالمونلا در طیور باعث ایجاد اسهال سفید باسیلی می‌شود و انتقال آن در طیور به صورت عمودی و افقی می‌باشد؛ درانسان نیز سبب ایجاد مسمومیت غذایی می‌شود؛ به این سبب تخم‌مرغ یکی از مهمترین منابع سالمونلا می‌باشد.

ساخت آمریکا - Endovac

واکسن اندوک

واکسن اندوک ۱۳۹۲/۳/۶ 10:40:20 AM

واکسن اندوک حاوی سویه سالمونلا تیفی موریوم است. جهت پیشگیری از ورم پستان‌های با عوامل اشرشیاکلی و اندوتوکسمی‌هایی با عوامل اشرشیاکلی– سالمونلاتیفی موریوم – پاستورلا مولتی و منهمیا همولیتیکا

عناوین اصلی