ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Organic

مرغ هورمونی نداریم

مرغ هورمونی نداریم ۱۳۹۴/۴/۲۰ 6:30:09 PM

مرغ هورمونی نداریم. رییس کارگروه صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت گفت: به هیچ‌ یک از مر‌غ هایی که در مرغداری های مجاز تولید می شوند هورمون تزریق نمی شود.

عناوین اصلی