ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

لوله معدی

لوله معدی، ناجی گوساله های نوزاد

لوله معدی، ناجی گوساله های نوزاد ۱۳۹۴/۴/۲۰ 12:28:58 PM

لوله‌های معدی ابزاری مناسب برای خوراندن آغوز به گوساله‌های نوزاد است. در روش استفاده از لوله معدی میزان جذب ایمونوگلوبولین‌ها در مقایسه با استفاده از بطری بسیار افزایش می‌یابد.

عناوین اصلی