ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اصول GMP

اصول GMP (روش های خوب تولید) در تولید دارو

اصول GMP (روش های خوب تولید) در تولید دارو ۱۴۰۰/۳/۶ 10:13:54 AM

اگر دارویی با بهترین کیفیت براساس GMP (Good manufacturing practices) روش‌های خوب تولید ساخته شود چنانچه شرایط مناسب و استاندردهای نگهداری مهیا نباشد موجب کاهش کیفیت خواهد شد.

اجرای اصول GMP در تولید خوراک آبزیان

اجرای اصول GMP در تولید خوراک آبزیان ۱۳۹۴/۷/۱۱ 11:33:21 AM

عملیات تولیدی صحیح یا اصول GMP که خود پیش نیاز نظام حصپ (HACCP): (نظام تجزیه و تحلیل مخاطره و نقاط کنترل بحرانی) مخاطرات مربوط به سلامت دام و انسان را کاهش داده و تولید غذا را بهبود می‌دهد.

عناوین اصلی