• روش های جفتگیری در گله گوسفندان

  روش های جفتگیری در گله گوسفندان

  روش‌های جفتگیری در گله گوسفندان به دو دسته جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی تقسیم می‌شود که هرکدام مزایا و معایبی دارند و در شرایط مختلف استفاده می‌شوند.

 • باردار کردن یا تلقیح مصنوعی شترمرغ

  باردار کردن یا تلقیح مصنوعی شترمرغ

  در این بخش به بحث در مورد عوامل موثر در بالا بردن باروری شترمرغ می‌پردازیم که از لحاظ اقتصادی - تجاری حائز اهمیت است.

 • فرم تناسلی مایکوپلاسما

  فرم تناسلی مایکوپلاسما

  تزریق تجربی مایکوپلاسما بداخل رحم سب سالپنژیت، آندومتریت و سالپنژو پریتونیت به‌همراه چسبندگی تخمدان‌ها می‌شود.

 • مزایا و معایب تلقیح مصنوعی گاو

  مزایای تلقیح مصنوعی گاو

  تلقیح مصنوعی روشی است که اسپرم از گاو نر گرفته می‌شود تا در زمان لازم به طور مصنوعی توسط مامور تلقیح به دستگاه تناسلی گاو ماده منتقل شود تا حیوان ماده بارور گردد.

 • تلقیح مصنوعی و سوپر اوولاسیون در گاو

  تلقیح مصنوعی عبارت است از بارور کردن مادیان یا حیوان ماده بدون انجام جفت گیری! و مداخله فیزیکی نریون!

عناوین اصلی