ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

مشمشه

بیماری مشمشه (glanders) در اسب

بیماری مشمشه (glanders) در اسب ۱۳۹۵/۸/۲ 9:36:16 AM

مشمشه (glanders) یکی از بیماری‌های باکتریائی مسری خطرناک است که اغلب سبب ابتلاء تک سمی‌ها می‌گردد؛ بیماری بشدت کشنده بوده و از اهمیت بالائی در جمعیت‌های اسب برخوردار است.

بیماری های مشترک انسان و اسب

بیماری های مشترک انسان و اسب ۱۳۹۴/۶/۲۳ 3:13:19 PM

به تدریج که انسان با بیماریهای باکتریایی، ویروسی و انگلی آشنا و به کشف عامل آنها دست یافت عوامل بیماری زا را در انسان و حیوانات مورد بررسی قرار داد و در همین ارتباط بیماریهای اسب به خصوص بیماریهای مشترک بین اسب و انسان نیز مورد توجه قرار گرفت.