کنترل بیماریهای تنفسی در دام های بزرگ

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بیماری‌های عفونی دستگاه تنفس در حیوانات فارم به وسیله ترکیبی از عوامل عفونی و عوامل مستعد کننده مثل آب و هوای بسیار سرد، استرس از شیر گرفتن حمل و نقل، همچنین تهویه ضعیف در سالن نگهداری حیوانات به وجود می‌آیند، چرا که این عوامل سبب تضعیف مکانیزم دفاعی حیوانات می‌شوند.

یک رهیافت معقول برای کنترل بیماری‌های تنفسی دام بزرگ شامل موارد زیر می‌شود:

به دست آوردن یک تشخیص بالینی و آزمایشگاهی رخ دهنده در حیواناتی که به طور بالینی مبتلا شده اند.

تلاش برای پیشگویی وقوع یک بیماری اختصاصی بر اساس تجربه قبلی و در نظر گرفتن تکنیک‌های مدیریتی که بتوانند اثرات عوامل استرس زا را به حداقل برسانند.

در نظر گرفتن بر نامه‌های واکسیناسیون برای بیماریهای اختصاصی در صورتی که لازم به نظر برسند.

اهمیت تشخیص  بیماریهای تنفسی دام

به خاطر اینکه اغلب بیماری‌های تنفسی به وسیله عوامل عفونی متعددی به و جود می‌آیند لذا به دست آوردن تشخیص قطعی اتیولوژی بیماری به طور قابل توجهی مشکل به نظر می‌رسد و بسیاری از عوامل عفونی که موجب بیماری تنفسی می‌گردند در محیط و همچنین در حالت طبیعی در حفره بینی حیوانات سالم حضور دارند و این عوامل سبب ایجاد مشکل و تداخل در آزمایشات میکروبیولوژی به هنگام بروز بیماری تنفسی می‌گردند.

چون عوامل عفونی معمولا هم از حیوانات بیمار و هم از نوع سالم آنها ایزوله می‌شود بنابراین ارتباط بین عامل بیماری و اثرات آن به خوبی مشخص نمی‌شود و به نظر می‌رسد که عوامل مستعد کننده اهمیت عمده ای در هر برنامه کنترلی می‌توانند داشته باشند.

تکنیک‌های مدیریتی برای کنترل بیماری تنفسی دام

بسیاری از بیماریهای تنفسی شایع در زمانهای مشخص و تحت شرایط معینی رخ می‌دهند و کنترل موفقیت آمیز آن بستگی به استفاده از تکنیکهای مدیریتی قبل از احتمال وقوع بیماری دارد.

به عنوان مثال در گاوهای گوشتی پنومونی پاستورلایی با به کارگیری روشهای مدیریتی مشخص که استرس از شیر گرفته را به حداقل می‌رساند کنترل می‌شود. شیوع پنومونی در گوساله‌های نر که برای انجام یک آزمایش انتخاب شده اند به حداقل می‌رسد. به شرطی که آنها به خوبی از شیر گرفته شوند.

در آمریکای شمالی بیماری تنفسی گاوان (BRD) در بین گاوهای جوانی که از چندین مرتع مختلف چرا می‌کنند بسیار شایع است که این حالت پس از طی مسافت‌های طو لانی (جهت تغذیه) رخ می‌دهد. بیماری تنفسی اسب در اسبهای جوانی که در مسیر مسابقه برای حرکت جمع شده اند و همچنین در اسبهایی که جهت نمایش آورده شده اند رخ می‌دهد.

شرایط مناسب سالن نگهداری دام

گاوها و خوکهایی که در فصل زمستان در محیط سرد و مرطوب و در فصل تابستان در یک محیط بسته و گرم و با ازدحام زیاد در طویله نگهداری می‌شوند ممکن است مستعد شیوع یک پنومونی با واگیری بالا باشند. واگیری و تلفات بالای حاصل از پنومونی می‌تواند در حضور غلظت بالای آمونیاک در محیط و یا گرد و غبار زیاد رخ دهد.

بروز آمفیزم ریوی و سرفه در اسبهایی که در اصطبل‌های حاوی گرد و غبار و با تهویه ای ضعیف بسته شده اند در مقایسه با اسبهایی که در اصطبلهای در باز نگهداری می‌شوند بسیار بالا است. تقریبا ۲۰۰ سال پیش مدیریت بد اصطبل‌ها به عنوان عامل مهم در ایجاد سرفه در اسبها توصیف شده است با این حال هنوز به طور موکد بر بکارگیری یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف همراه با اکسپکتورانت‌ها و سایر داروها در مدیریت بالینی اسبهایی که در اصطبل نگهداری شده و سرفه مزمن دارند تاکید شده است. ملاحظات و توجهات بیشتر در مورد خوب نگهداشتن اصطبل و تهویه آن ضروری به نظر می‌رسد. در خوک پنومونی آنزوئوتیک بسیار گسترده است اما اثرات پنومونی با مدیریت خوب سالن تهویه و تغذیه می‌تواند در سطوح بسیار پایینی نگهداشته شود. تاکید بسیار زیادی بر تلاش و کوششی در جهت ریشه کنی گونه‌های مختلف مایکو پلاسما صورت گرفته است که بی نهایت مشکل است.

منبع : سایت خوشه