پماد داخل پستانی کاناپن
پماد پستاني حاوي پني سيلين + كانامايسين + پردنيزولون

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اثر سینرژیستی دو آنتی بیوتیک بر روی یکدیگر باعث می‌شود این دارو بر روی طیف وسیعی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی موثر باشد و همچنین اثر ضد التهاب و تورم پردنیزولون این پماد پستانی را برای درمان انواع عفونتهای پستانی مناسب می‌سازد.

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک + کورتیکواستروئید

شکل دارویی: پماد پستانی حاوی آنتی‌بیوتیک و کورتیکواستروئید

ترکیب: هر پماد پستانی 10 گرمی حاوی:

Kanamycin sulphate .......................... 50mg،

Procaine Benzilpenicillin ................100.000 iu،

Prednisolone Acetate ........................ 40 mg

حیوانات هدف: گاو،‌ گوساله، گوسفند، بز.

موارد مصرف: انواع ورمهای پستان ناشی از اشرشیاکولای، سالمونلا، کلبسیلا، پروتئوس، استافیلوکوکوس، پاستورلا، آئروباکترها و استرپتوکوکها

مکانیسم عمل داروی پماد پستانی کاناپن

پنی‌سیلین باکتریوسید می‌باشد و رشد سلولی باکتری‌های فعال را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثر کمی بر روی باکتری‌های غیرفعال دارد. حداکثر فعالیت ضد باکتری پنی‌سیلین در طول تکثیر باکتری‌ها می‌باشد. پنی‌سیلین بر روی باکتری‌های گرم منفی و بعضی از باکتری‌های گرم مثبت موثر است. کانامایسین از دسته آمینوگلیکوزیدها و دارای خاصیت باکتریوسیدی می‌باشد و بر روی تحت واحد S 30 ریبوزوم باکتری‌ها تاثیر گذاشته و تولید پروتئین را در آنها متوقف می‌کند و ضد باکتری‌های گرم منفی است. پردنیزولون نیز اثر ضد التهاب دارد.

خصوصیات فارماکوکینتیکی داروی پستانی کاناپن

 بعد از تزریق داخل پستانی پنی‌سیلین به آرامی جذب شده و به سرعت در بافتهای غدد پستان و مجاری ترشح کننده شیر منتشر شده و پس از آن وارد خون می‌شود. کانامایسین نیز سریع جذب شده و در مایع خارج سلولی تجمع یافته و مقداری از آن به درون بافتها منتشر شده و هر دو از طریق ادرار دفع می‌شوند.

مقدار و روش مصرف:

هر کارتیه را تخلیه کرده و یک سرنگ را در هر کارتیه تزریق گردد و این عمل 24 ساعت بعد تکرار شود.

دوره پرهیز از مصرف:

شیر: 4 روز    گوشت : 6 روز

موارد منع مصرف دارو: در دامهایی که دچار مشکلات کلیوی و کبدی هستند و نیز در دامهایی که به پنی‌سیلین و آمینوگلیکوزیدها حساسیت دارند نباید مصرف شود.

عوارض جانبی دارو: گاهی واکنشهای ازدیاد حساسیت و عوارض نوروتوکسیک دارد.

موارد احتیاط: همراه با تتراسایکلین‌ها مصرف نشود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق ( بین 15 تا 25 درجه سانتی گراد ) و دور از نور نگهداری شود.

نوع بسته بندی: هر بسته حاوی 20 سرنگ 10 گرمی می‌باشد.