بیماری بز و بزغاله

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ در این خبر به معرفی هشت نکته کلیدی، کوتاه و بدون توضیحات اضافی در جهت کاهش تلفات و بیماری‌های دام کوچک خواهیم پرداخت. 

1- تجویز واکسن بروسلوز و آنتروتوکسمی

2- خشک کردن بدن نوزاد بعد از تولد

3- گرم نگه داشتن بدن نوزاد

4- تغذیه مناسب میش آبستن

5- خوراندن به موقع و کافی آغوز

6- تمیز و خشک نگه داشتن بستر بره و بزغاله

7- ضدعفونی کردن بند ناف

8- توجه به تغذیه میش و قوچ چند هفته قبل از جفتگیری