فواید طب سوزنی

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ مرغداران در سراسر دنیا ممکن است به زودی برای آنکه یاد بگیرند از طب سوزنی چگونه برای مرغ‌های خود استفاده نمایند تحت آموزش قرار بگیرند. بنابر گزارش‌های منتشره از سوی پروفسور لین- جن- شو استاد بخش علوم حیوانی دانشگاه ملی تایوان مشخص شده است که این روش ساده سنتی از طب چینی در مقابله با کرچی طیور مؤثر واقع می شود.

لین برای تعیین اثر طب سوزنی روی کرچی تعداد ۶۰ قطعه مرغ بومی از نژاد تایوانی را تحت آزمایش قرار داده و در روز سوم کرچی، آنها را به سه دسته تقسیم نموده است: دسته‌ایکه به آنها باید سوزن زده شود، دسته‌ایکه باید تحت مداوای دارویی قرار گیرند و دسته کنترل یا شاهد.

پژوهشگران برای دسته اول در نقطه‌ای که بین دو سوراخ بینی و روی منقار مرغ‌ها است سوزن مخصوص را وارد نموده و آن‌ را تا دو روز در جای خود باقی گذاشته‌اند. در گروه دوم به هر مرغ یک تزریق از داروی سیترات کلومی فنس Clomiphence citrate (ماده‌ای که برای تحریک تخمک گذاری در بعضی زنان عقیم تجویز می‌شود) انجام گردید.

به مرغ‌های دسته سوم کنترل نیز یک ماده خنثی که معمولا به عنوان نگاهدارنده ماده مؤثر در داروها به کار می‌روند تزریق شد. بعد از این کارها کلیه مرغ‌ها را به قفس‌های انفرادی خود برگردانده آب و غذا در اختیار آنها قرار دادند.

رفتار و تولید تخم مرغ در آنها روزی دوبار تا مدت ۶۰ روز تحت نظر قرار گرفته و یادداشت می شد. نتایج حاصله نشان داده که درمان با طب سوزنی کرچی را در مدت یک تا ۴ روز قطع می‌کند ولی دسته‌ای که با سیترات کلومی فنس درمان شده بودند رفتار کرچی در آنها بعد از ۱۲ روز و دسته کنترل که ماده خنثی به آنها تزریق شده بود رفتار کرچی آنها بعد از ۱۳ روز قطع گردید.

بنابراین، نتیجه گیری شد که درمان با طب سوزنی در این تجربه، بطور مؤثر از کرچی مرغ جلوگیری می‌کند ولی تجویز سیترات کلومی فنس و ماده خنثی مؤثر واقع نمی‌شود. طب سوزنی در دامپزشکی علاوه بر درمان طیور می‌تواند به حل مشکلات تولید مثل در حیوانات اسهال در خوک‌ها و التهاب غدد پستانی در گاوها نیز کمک بنماید.

این روش سنتی هرچند که منحصر به چین است ولی چنانچه در سراسر دنیا متداول شود اثرات سودمندی در بر خواهد داشت.