ورم پستان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ورم پستان از جمله بیماری‌هاییست که در گله‌ ضررهای اقتصادی بی‌شماری به بار می‌آورد. ضررهای اقتصادی ناشی از ورم پستان تنها هزینه‌های درمانی و دامپزشکی، کاهش تولید شیر و بیرون ریختن شیر به دلیل آنتی‌بیوتیک‌درمانی را شامل نمی‌شود، بلکه از بین بردن دام مبتلا خود نیز می‌تواند ضرر اقتصادی بزرگی محسوب شود. تغییر رنگ شیر، لخته در شیر، افزایش سلول‌های بدنی و گلبول‌های سفید در شیر و تغییرات بافت پارانشیم غدد پستانی که با لمس قابل تشخیص است را می‌توان از جمله تغییرات پاتولوژیک ورم پستان دانست. مهمترین تغییراتی که در شیر ایجاد می‌شود عبارت است از: تغییر رنگ و وجود لخته و پیدایش تعداد زیادى لوکوسیت (گلبول سفید) با علائم تورم و گرمى و درد و سفت شدن غده پستانى که بوسیله آزمایش ظاهرى شیر میتوان آنها را تشخیص داد.

در این مطلب قصد داریم تا عوامل ایجاد بیماری ورم پستان را نام برده و به طور خلاصه با هر یک آشنا شویم. 

• باکتری استافیلوکوکوس ارئوس

بسیار واگیردار و رایج‌ترین علت ورم پستان.

به سختی به درمان پاسخ می دهد.

از طریق دست شیردوش و وسایل شیردوشی سرایت پیدا می کند.

باکتری‌های منهمیا همولیتیکا و پاستورال مولتوسیدا

از علل رایج ورم پستان بالینی.

این باکتری‌ها از عوامل مهم پنومونی نیز هستند.

ممکن است از طریق دهان بره در زمان خوردن شیر منتقل شود.

استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی

از علل رایج ورم پستان تحت بالینی.

 باکتری استرپتوکوکوس آگالاکتیه

ورم پستان واگیردار.

.بیشتر در گاو رخ می‌دهد و در گوسفند از عوامل نادر ورم پستان محسوب می‌شود

باکتری مایکوپلاسما آگالاکتیه

در ایران رایج است و در گوسفند و بز علاوه بر ورم پستان می‌تواند باعث کراتیت، تورم مفاصل و سقط جنین شود.

بسیار واگیردار.

ورم پستان

• باکتری استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه و یوبریس

ورم پستان محیطی.

از طریق بستر و محیط آلوده منتقل می‌شود.

می‌تواند علاوه بر ورم پستان باعث تورم مفاصل در بره و سقط جنین شود.

ورم پستان ناشی از کلیفرم‌ها

ورم پستان محیطی.

از طریق بستر و محیط آلوده منتقل می‌شود.

بیشتر در گاو شایع است.

• سودوموناس آئروژینوزا

از طریق آب آلوده منتقل می‌شود اما میش آلوده نیز می‌تواند باکتری را منتشر کند.

غیر قابل درمان.

• باکتری لیستریا مونوسیتوژنز

رطوبت بالا و علوفه فاسد شرایط را برای بیماری فراهم می‌کند.

دام آلوده ممکن است بدون نشان دادن هیچ علامتی، باکتری را در محیط دفع کند.

همچنین این باکتری می‌تواند باعث سقط جنین و مشکلات عصبی در دام‌ها شود.

انسان نیز می‌تواند به این باکتری آلوده شود.

برخی از عوامل قارچی نیز می‌توانند باعث ورم پستان شوند

قارچ ها معمولا به دنبال درمان بیش از حد با آنتی بیوتیک‌ها، فرصت ایجاد ورم پستان پیدا می‌کنند.