راه‌های پیشگیری از تب کریمه کنگو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ تب کریمه کنگو بیماری ویروسی است که ناقل آن نوعی کنه سخت است. این ویروس می‌تواند بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی را مبتلا کند. انسان هم در صورت تماس با حیوان مبتلا یا کنه آلوده به ویروس ممکن است مبتلا شود. این ویروس بیشتر حیوانات را مبتلا می‌کند، اما ممکن است در انسان‌ها نیز اتفاق بیفتد.

راه‌های پیشگیری

1- حـذف كنـه نـاقل بیماری از طریق سمپاشی و حمـام دادن دامهـا و سمپاشی و ضدعفونی نمودن اماکن دامـى طبـق نظر دامپزشکی

2- خـودداری از لـه کردن کنـه بـا دست یا روی بـدن دام.

3-خودداری از تماس غشاهای مخاطی بـدن (نظیر چشم و دهان) با ترشحات و خون دام آلـوده.

4- خودداری از کشتاردام در محـل هـای غیـر مـجـاز.

5- تهیـه گـوشت مـورد نیاز از محـل هـای مطمئـن و تـحـت نظارت دامپزشکی

6- نگهداری گوشت تازه دام بـه صـورت كـامـل بـه مـدت ۲۴ ساعت در دمای ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد (دمای یخچال ).

7- روشهای حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوان (پـوشیـدن دستکش، لبـاس بلند، چکمه، ماسک و عینک).

8- اجتـنـاب از خـوردن جـگـر خـام و نـیـم پـخـتـه

9- ویروس در برابر حرارت حساس است لذا پختن گوشت باعث از بین رفتن ویروس میشود.

10- در صورت ایجاد هر گونه زخم یا جراحت جلدی در حین کشتار و با بروز علائم بیماری، سریعا به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید.