نئوسپوروز و سقط جنین دام

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ سگ میزبان اصلی و واسط برای تک یاخته نئوسپورا کانینوم است. میزبان‌های واسط طبیعی شامل گاو، اسب، بز، گوسفند، گوزن، گاومیش، روباه قرمز و شتر است.

این انگل به‌عنوان رایج‌ترین عامل سقط در گاو‌ها در بیشتر کشور‌ها شناخته شده است. مرحله غیرجنسی انگل شامل تاکی زوییت و کیست‌های نسجی (حاوی برادی زوییت) در میزبان واسط دیده می‌شود.

تاکی زوییت‌ها مرحله تقسیم سریع انگل بوده که به‌طور فعال به سلول‌های میزبان حمله می‌کنند. برادی زوییت‌ها مرحله تقسیم کند انگل بوده که در کیست‌های نسجی با دیواره ضخیم قرار گرفته‌اند و مرحله مزمن و پنهان عفونت محسوب می‌شوند.

انتقال انگل از راه جفت در بیشتر میزبان‌ها دیده می‌شود و روش عمودی که به این نوع انتقال گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال در گاو است. گوشتخواران از راه خوردن بافت‌های آلوده و یا بلع اووسیست‌های هاگدار شده، عفونت را کسب می‌کنند.

سقط ناشی از نئوسپورا کانینوم معمولاً در ابتدای ثلث دوم آبستنی رخ می‌دهد اما می‌تواند در سایر ماه‌های آبستنی نیز رخ دهد که البته خطر سقط در آبستنی‌های بعدی کاهش می‌یابد.

این انگل تأثیری در میزان آبستنی در گله ندارد و ازطریق تلقیح مصنوعی منتقل نمی‌شود. احتمال سقط در آبستنی‌های دیگر، در دام‌هایی که در گذشته به عفونت ناشی از نئوسپورا کانینوم مبتلا بوده‌اند 5/7 برابر بیشتر از سایر دام‌ها می‌باشد.

خطر بیماری مشترک

این بیماری برای انسان خطری ایجاد نمی‌کند.

بیماری زایی نئوسپوروز

این ارگانیسم به اپیتلیوم پرده‌های جنینی و عروق خونی جفت تمایل دارد و باعث تورم عروق جنین، التهاب و تحلیل پرده کوریوآلانتوئیس و نکروز گسترده جفت می‌شود. تاکی زوییت‌ها به سلول‌های میزبان نفوذ کرده و در واکوئل‌های پارازیتوفوروس موضعی می‌شوند.

این تاکی زوییت‌ها در ماکروفاژ‌ها، مونوسیت‌ها، سلول‌های اندوتلیال عروق، فیبروبلاست‌ها، سلول‌های کبدی، سلول‌های توبول‌های کلیه و در مغز دام آلوده می‌توانند حضور داشته باشند.

درگیری سلول‌های مغزی نخاعی به همراه اختلال عصبی عضلانی در دام آلوده وجود دارد.