مکمل گاو انتظار زایمان

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مکمل گاو انتظار زایمان جهت دانش کافی در نحوه استفاده هوشمندانه از نمک‌های آنیونیک با درنظر گرفتن شرایط فیزیولوژیک، مصرف می‌شود.

کاهش ریسک جفت‌ماندگی با درنظر گرفتن میزان کلسیم و منیزیم کافی در جیره‌های آنیونیک.

تقویت سیستم ایمنی با درنظر گرفتن مقادیر مناسب از سطح استاندارد.

ویتامین E و ویتامین A و نیز سلنیم همراه با نگاه اقتصادی.

مقدار و روش مصرف:

۴۰۰ – ۵۰۰ گرم به ازای هر راس در روز

برای بهترین اختلاط ابتدا میزان مناسبی از مکمل را به ۱۰ کیلوگرم کنسانتره افزوده و سپس به کل خوراک بیفزایید.

جدول آنالیز مکمل گاو انتظار زایمان

جدول آنالیز مکمل گاو انتظار زایمان

بهترین زمان مصرف: شش ماه پس از تولید

بسته‌بندی: کامپوزیت ۱۰ و ۲۵ کیلوگرمی