راهنمای به روز رسانی گاوداری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ باتوجه به شرایط گاوداری‌های در حال حاضر و نیز پیش‌بینی برای آینده بسیار بجاست که گاودار هر از چند گاه یک بار باتوجه به شرایط روز و مقتضیات، تجدید نظری در کار خود بنماید.

بنابراین مطالب چهارگانه زیر به حضور گاوداران عزیز تقدیم می‌گردد امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.

الف) بازسازی و نوسازی گاوداری

1- بهبود شرایط کار در گله

٢- کاهش تعداد کارگر

٣- کاهش زمان

4- افزایش بازدهی کار در گله

5- بهبود شرایط استراحت و آسایش گاو

6- بهبود شرایط نظارت کار و مدیریت

۷- افزایش تولید شیر به ازاء هر گاو

۸- بهبود شرایط مصرف خوراک و همچنین جمع‌آوری کود.

بیشتر بدانیم:
نحوه راه اندازی گاوداری
نکات مهم در طراحی جایگاه گاوهای دوره انتقال
مشکل مگس در دامداری ها و راه های کنترل آن

ب) اهداف دامپروری

١- انتخاب هدف

۲- تعیین حجم فعالیت

۳- بازدید از سایر دامداری‌ها

4- بررسی و ارزیابی تمام ایده‌های بدست آمده و مشورت با کارشناس (دامدار با تجربه - کارشناس با تجربه)

5- انتخاب بهترین ایده

6- انتخاب طرح مناسب بر اساس بهترین ایده

۷- انتخاب بهترین کسانی که می‌توانند این ایده شما را بر بنای طرح پیاده کنند.

۸- نظارت دائم و فعال در بازسازی

ج) بررسی مسائل ساختمان گاوداری

1- مساحت موردنیاز استراحت گاو

۲- خشک و ملایم بودن محل استراحت گاو

۳- مساحت گردشگاه

4- نظافت گردشگاه (بهاربند)

5- مساحت لازم برای آخور و نظافت روزانه

6- آبشخور به میزان کافی

۷- تهویه در فصول گرم و سرد

۸- ایجاد شرایط مناسب برای خشک کردن گاوداری در فصول

۹- روشنایی

د) توجه به سایر مسائل و مشکلات در گاوداری

1- ظرفیت

۲- تعداد جیره‌هایی که روزانه باید تهیه شود.

۳- مراقبت‌های بهداشتی - زایشگاه – بیمارستان

4- آسایش گاو - تلیسه (در تمامی اندازه و بهترین بعد از شیرگیری در ۸ سایز)

5- وضعیت تهویه - گرمایش – سرمایش

6- محل مناسب برای رفت و آمد برای شیردوشی – سایر فعالیت‌ها (منظور راهروی رفت و آمد برای شیردوشی - تلقیح و تست بیماری)

۷- نیروی انسانی

۸- وسائل و ادوات موجود

9- تعمیرات احتمالی در آینده


نویسنده: هاشم احمدزاده