غذای توله سگ بالغ نژاد کوچک امپریال

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ غذای مخصوص توله سگ نژاد کوچک امپریال با مشخصات زیر عرضه می‌شود.

• جیره فرموله شده برای توله‌های تازه از شیر گرفته شده و نژاد کوچک تا دوره بلوغ

• گوشت سینه مرغ و آلبومین منبع تامین اصلی پروتیئن مورد نیاز حیوان

• حاوی منابع اصلی آهن برای تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از عوارض کمبود آهن در بدن

• برطرف‌کننده تمام نیازهای تغذیه‌ای توله‌ها و بدون احتیاج به هیچ ماده‌ای غذای دیگر

• تامین‌کننده سلامت دستگاه گوارش، سیستم ایمنی توله‌ها در دوره رشد

• کمک برای حفظ داشتن وزن ایده آل و رشد حیوان

• دارای طعم خوش‌مزه و لذیذ برای توله‌ها

مصرف تغذیه روزانه  MINI PUPPY

12 6 – 11 months 2 – 5 months
MINI ADULT 11 m 10 m 8 m 6 m وزن سگ 5 m 4 m 3 m 2 m وزن سگ
38 (Gr) 39 (Gr) 40 (Gr) 47 (Gr) 2 (kg) 55 (Gr) 55 (Gr) 54 (Gr) 48 (Gr) 2 (kg)
85 (Gr) 90 (Gr) 100 (Gr) 123 (Gr) 6 (kg) 124 (Gr) 123 (Gr) 117 (Gr) 102 (Gr) 6 (kg)
123 (Gr) 131 (Gr) 148 (Gr) 182 (Gr) 10 (kg) 183 (Gr) 180 (Gr) 170 (Gr) 144 (Gr) 10 (kg)
165 (Gr) 175 (Gr) 180 (Gr) 196 (Gr) 13 (kg) 205 (Gr) 194 (Gr) 182 (Gr) 170 (Gr) 13 (kg)